Player Carom Billiard

 
Ji-Hun AHN
South Korea Ji-Hun AHN

Birthday

Games

  • 3-Cushion
  • 1-Cushion

Matches

/

/

3-Cushion - World Cup - Séoul (KOR) - 12/10/07 to 12/15/07

Stage Matches Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 Avg. Run
Prequalif.

South Korea Yi-Seop JIN

South Korea Ji-Hun AHN

10 9

15 10

15 19

13 18

12 12

15 13

0.925

1.049

Prequalif.

Vietnam Tien-Manh PHAN

South Korea Ji-Hun AHN

15 15

11 15

15 8

9 7

1.304

0.909

PPrequalif.

South Korea Kyu-Sik KIM

South Korea Ji-Hun AHN

12 7

15 7

13 10

15 11

1.471

1.667

PPrequalif.

South Korea Tae-Hyun LEE

South Korea Ji-Hun AHN

5 7

15 8

14 14

15 14

0.905

1.364