Player Carom Billiard

 
Yi-Seop JIN
South Korea Yi-Seop JIN

Birthday

Games

  • 3-Cushion
  • 1-Cushion

Matches

/

/

3-Cushion - World Cup - Suwon (KOR) - 8/29/11 to 9/4/11

Stage Matches Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 Avg. Run
PQ Group G

South Korea Yi-Seop JIN

South Korea Hyung-Kon KIM

7 8

15 8

1 2

15 3

0.8

2.727

5

13

PQ Group G

South Korea Yi-Seop JIN

South Korea Bong-Soo KIM

15 6

2 5

14 10

15 11

12 9

15 9

1.64

1.28

7

6