Player Carom Billiard

 
Jae-Guen KIM
South Korea Jae-Guen KIM

Birthday

Games

  • 3-Cushion
  • 1-Cushion

Sponsors

  • Longoni