Player Carom Billiard

 
Hakan INCEKARA
Turkey Hakan INCEKARA

Birthday

Games

  • 3-Cushion

Matches

/

/

3-Cushion - World Cup - Bursa (TUR) - 2/1/16 to 2/7/16

Stage Matches Points Innings Avg. Run
PQ Group H

Japan Hiroshi SASAKI

Turkey Hakan INCEKARA

11

30

24

24

0.458

1.25

3

5

PQ Group H

Greece Dionisis TSOKANTAS

Turkey Hakan INCEKARA

30

30

23

23

1.304

1.304

6

7

PPQ Group K

Turkey Hakan INCEKARA

Turkey Murat ERKUL

30

13

22

22

1.364

0.591

7

2

PPQ Group K

Spain Rafael PEREZ

Turkey Hakan INCEKARA

18

30

30

30

0.6

1

2

5

Last 32

South Korea Sung-Won CHOI  

Turkey Hakan INCEKARA

40

34

22

22

1.818

1.545

13

7

Q Group K

Austria Arnim KAHOFER

Turkey Hakan INCEKARA

40

33

22

22

1.818

1.5

6

6

Q Group K

South Korea Choong-Bok LEE

Turkey Hakan INCEKARA

26

40

21

21

1.238

1.905

6

9