Player Carom Billiard

 
Thomas KOUKIS
Greece Thomas KOUKIS

Birthday

  • March 2, 1969

Games

  • 3-Cushion

Matches

/

/

3-Cushion - Grand Prix - Athènes (GRE) - 4/16/19 to 4/21/19

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Greece Gregory RETZIOS

40

27

32

32

1.25

0.844

7

6

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece George ANAGNOSTOPOULOS

40

34

36

36

1.111

0.944

4

5

Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Kostas KOKKORIS

18

40

20

20

0.9

2

3

6

Double KO

Greece George STERGIOY

Greece Thomas KOUKIS

26

40

41

41

0.634

0.976

3

4

3-Cushion - Grand Prix - Athènes (GRE) - 1/19/19 to 1/24/19

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Quarter Final

Greece Filippos KASIDOKOSTAS  

Greece Thomas KOUKIS

40

29

27

27

1.481

1.074

7

6

Last 16

Greece Vangelis MOULOS

Greece Thomas KOUKIS

32

40

35

35

0.914

1.143

4

4

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Vassilis RAMMOS

37

40

33

33

1.121

1.212

4

7

Double KO

Greece Fanis PAPADOPOULOS

Greece Thomas KOUKIS

23

40

37

37

0.622

1.081

3

5

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Gregory RETZIOS

40

28

31

31

1.29

0.903

6

5

3-Cushion - Acropolis 2018 - Le pirée (GRE) - 10/13/18 to 10/14/18

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Semi Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Nikos POLYCHRONOPOULOS

27

40

24

24

1.125

1.667

8

7

Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Dionisis TSOKANTAS

40

34

38

38

1.053

0.895

7

5

Last 16

Greece Nikos TREMOULIS

Greece Thomas KOUKIS

38

40

41

41

0.927

0.976

6

4

3-Cushion - Greek National Championship - Athènes (GRE) - 3/25/18 to 4/1/18

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Ilias RAMMOS

23

40

32

32

0.719

1.25

4

11

3-Cushion - Greek National Championship - Athènes (GRE) - 1/21/18 to 1/28/18

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece KOUFOS George

40

23

28

28

1.429

0.821

6

5

Double KO

Greece Andreas SYRIOTAKIS

Greece Thomas KOUKIS

25

40

27

27

0.926

1.481

5

5

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Kostas PAPAKONSTANTINOU

20

40

18

18

1.111

2.222

6

7

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Apostolos BALOGIANNIS

40

33

39

39

1.026

0.846

6

4

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Kostas ANTONATOS

40

35

38

38

1.053

0.921

6

6

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Spiridon LIANOS

40

35

31

31

1.29

1.129

9

5

3-Cushion - Greek Championship by teams - Athenes (GRE) - 6/8/17 to 6/11/17

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Final

Greece Elefterios KINTATOS

Greece Thomas KOUKIS

37

40

40

40

0.925

1

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Gregory RETZIOS

35

40

39

39

0.897

1.026

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Achilleas VAITSIS

40

18

26

26

1.538

0.692

Double KO

Greece Nikos TREMOULIS

Greece Thomas KOUKIS

38

40

30

30

1.267

1.333

Double KO

Greece Evangelos KOUTSOFIOS

Greece Thomas KOUKIS

29

40

46

46

0.63

0.87

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Achilleas VAITSIS

40

29

36

36

1.111

0.806

3-Cushion - National Tournament - Athènes (GRE) - 5/14/17 to 5/20/17

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Semi Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Dionisis TSOKANTAS

33

40

31

31

1.065

1.29

5

5

Quarter Final

Greece Nikos POLYCHRONOPOULOS

Greece Thomas KOUKIS

35

40

24

24

1.458

1.667

7

7

Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Greece Dimitrios APOSTOLEAS

40

33

42

42

0.952

0.786

7

5

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Aris GIALLELIS

40

27

27

27

1.481

1

9

6

3-Cushion - National Tournament - Ilion (GRE) - 2/26/17 to 3/5/17

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Semi Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Gregory RETZIOS

40

40

54

54

0.741

0.741

4

5

Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Vangelis MOULOS

40

37

40

40

1

0.925

4

5

Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Greece Spiridon LIANOS

40

30

41

41

0.976

0.732

7

6

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece George KARAKATSANIS

40

15

25

25

1.6

0.6

5

5

3-Cushion - National Tournament - Loutrakis (GRE) - 1/23/17 to 1/29/17

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Nikos POLYCHRONOPOULOS

26

40

19

19

1.368

2.105

7

9

Last 16

Greece Dionisis TSOKANTAS

Greece Thomas KOUKIS

30

40

40

40

0.75

1

4

8

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Aris GIALLELIS

40

20

57

57

0.702

0.351

7

2

3-Cushion - National Tournament - Athènes (GRE) - 11/29/16 to 12/4/16

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Greece Nikos POLYCHRONOPOULOS

16

40

19

19

0.842

2.105

4

7

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Dimitris GEVEZOS

40

21

27

27

1.481

0.778

8

4

3-Cushion - National Tournament - Athènes (GRE) - 10/3/16 to 10/9/16

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Dimitris MOUTSOS

35

40

41

41

0.854

0.976

5

5

Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Turkey Manoli MINAOGLU

40

35

31

31

1.29

1.129

6

7

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Fanis PAPADOPOULOS

40

26

34

34

1.176

0.765

7

5

3-Cushion - Greek Championship by teams - Athens (GRE) - 5/12/16 to 5/15/16

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Filippos KASIDOKOSTAS  

28

40

21

21

1.333

1.905

6

11

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Kostas PAPAKONSTANTINOU

22

40

30

30

0.733

1.333

3

6

Double KO

Greece Nikos POLYCHRONOPOULOS

Greece Thomas KOUKIS

40

32

26

26

1.538

1.231

7

7

Double KO

Greece Thomas KOUKIS

Greece Filippos KASIDOKOSTAS  

23

40

15

15

1.533

2.667

7

9

3-Cushion - National Championship - Koralli (GRE) - 5/3/16 to 5/8/16

Stage Matches Points Innings Avg. Run
Semi Final

Greece Kostas KOKKORIS

Greece Thomas KOUKIS

40

26

22

22

1.818

1.182

7

10

Quarter Final

Greece Thomas KOUKIS

Greece Nikos TREMOULIS

40

20

24

24

1.667

0.833

6

5

Last 16

Greece Thomas KOUKIS

Greece Georgios PAPAGEORGIOU

40

39

41

41

0.976

0.951

4

6

Last 32

Greece Thomas KOUKIS

Greece Ilias RAMMOS

40

31

37

37

1.081

0.838

5

4

3-Cushion - European Championship - Porto (POR) - 6/16/11 to 6/19/11

Stage Matches Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 Avg. Run
Group H

Belgium Jozef PHILIPOOM  

Greece Thomas KOUKIS

15 7

6 7

15 8

12 7

2

1.286

7

5