Oyuncu Karambol Bilardo

 
Patrick DUPONT
Fransa Patrick DUPONT

Doğum Günü

  • 23 Kasım 1952

Klüpler

Soissons

Oyunlar

  • Cadre 71/2
  • Cadre 47/1
  • Cadre 47/2
  • Tek Bant
  • Karambol
  • Karambol