Gebruik Dialoog Ruimtes Carambole Biljart

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN FORUM, OPMERKINGEN EN DIALOGEN

Deze Bijzondere Voorwaarden (hierna ‘’BV’’) beschrijven de voorwaarden waaronder de gebruiker online kan deelnemen aan de dialoog discussiefora, reviews en chat-diensten (hierna "de dialoog ruimtes") op de site www. kozoom.com (hierna: "website").

Deze BV completeren de Algemene Voorwaarden (http://www.kozoom.com/nl/carambole/page/alg-voorwaarden.html) (hierna: "AV"), waar de regels voor het gebruik van de website beschreven staan. Zo gaat de Gebruiker ermee akkoord dat, bij elk bezoek aan de dialoog ruimtes, om te voldoen aan zowel de BV en de AV. De gebruiker accepteert, volledig en zonder voorbehoud, de BV enkel en alleen tijdens zijn bezoek aan een van de dialoog ruimtes.


1.DEFINITIES

Door de abonnee; elke geregistreerde gebruiker die een abonnement aangeschaft heeft met of zonder Premium Pass aangeboden op de site.

Door auteur; een geregistreerde gebruiker die zijn bijdrage levert (commentaar, artikelen met multimedia-elementen zoals video's, afbeeldingen) binnen de Kozooom gemeenschap.

Door inbreng;  alle informatie in welke vorm dan ook (tekst, gegevens, afbeeldingen, foto's, bestanden, links ...) dat online wordt gezet door de gebruiker die is ingelogd in de dialoog ruimtes.

Dialoog ruimtes; ruimtes die zijn ingedeeld in verschillende interactieve diensten aangeboden op de website: forums, opmerkingen en online dialogen.

Door Account; de persoonlijke gegevens, aangeleverd door de geregistreerde gebruiker tijdens de registratie of tijdens een andere verbinding in de dialoog ruimtes.

Door Gebruiker: eenieder die toegang heeft tot websites, ongeacht waar hij is en hoe hij verbinding heeft met de website. De gebruiker kan een abonnee, een schrijver, een geregistreerde gebruiker of meer algemeen een simpele gebruiker zijn.

Voor geregistreerde gebruikers: een persoon die zich heeft aangemeld voor de toegang tot vrije en/of betaalde diensten van de website.

2.DIALOOG RUIMTES

Drie Dialoog ruimtes zijn beschikbaar op de site en stelt de abonnees in staat om te reageren. Elke gebruiker kan tevens de bijdragen lezen van auteurs en geregistreerde gebruikers.

Om zelf te kunnen bijdragen, moet de gebruiker zich registreren.


- Het "Forum"

De "Nieuwsgroepen" zijn voorbestemd aan nieuws van  de sport Carambole biljart.

Toegang tot het gebied van de dialoog door de gebruiker is volledig gratis.

Omgekeerd, is om deel te nemen, registratie vereist, onder de voorwaarden omschreven in artikel 3 hieronder.

- De "Opmerkingen"

"Opmerkingen" zijn dialoog ruimtes waar gebruikers commentaar kunnen geven op artikels, uitslagen, foto's, video's, of een bericht in de spelers sectie.

Als sommige van deze inhoud alleen blootgesteld wordt aan de betalende abonnee,  kunnen alleen geregistreerde gebruikers die een Premium Pass bezitten commentaren posten


- De "Live dialogen"


De "Live dialogen" zijn ruimtes bestemd voor dialoog, uitsluitend aangeboden aan Premium Pass bezitterss tijdens Live-video en/of Live-score uitzendingen.

3. BEHEER EN ADMINISTRATIE VAN DE DIALOOG RUIMTES

Dialoog ruimtes worden beheerd na te zijn aangemaakt. Het is de rol van de beheerder (Moderator) om het repect van gebruikers ten opzichte van  wet-en regelgeving zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Echter, zelfs indien Kozoom Multimedia haar uiterste best doet om te voorkomen dat de inhoud van de bijdragen illegaal of schadelijk naar anderen zijn, kan zij niet instaan voor de juistheid, rechtmatigheid, integriteit of kwaliteit van de bijdragen en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bijdragen op welke wijze dan ook. In ieder geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de bijdragen die hij levert aan de dialoog ruimtes websites. Ervan uitgaande dat Kozoom Multimedia het onderwerp is van een rechtszaak, behoudt zij zich het recht voor de gebruiker verantwoordelijk te stellen.

 

4.ACCOUNT VERWIJDERING
In het geval een gebruiker nalatig is aangaande zijn/haar verplichtingen, zoals vermeld in artikel 5 hieronder, behoudt de moderator zich het recht voor om (indien nodig en tijdelijk of permanent) de gebruikersnaam van de gebruiker te verwijderen (deze verwijdering zal automatisch resulteren in account verwijdering), alle of een deel van zijn/haar bijdragen te verwijderen en/of de gebruiker de  toegang te ontzeggen tot de dialoog ruimtes, zonder kennisgeving.

5. DE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Bijdragen mogen niet worden geschreven in hoofdletters.


De bijdragen moeten goed voorbereid zijn: spelling, grammatica en interpunctie regels moeten worden gerespecteerd. De bijdragen die hier niet aan voldoen en dus redelijkerwijs niet leesbaar zijn, zullen worden verwijderd.


De Gebruiker stemt ermee in dat de inhoud van zijn/haar bijdragen op de dialoog ruimtes in overeenstemming is met de wet-en regelgeving en geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder de volgende:

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn bijdrage geen (of niet);

-invloed heeft op of in strijd is met de openbare orde , het moraal of het aantasten van de gevoeligheden van minderjarigen.

-afbreuk doet op de privacy van anderen,

-afbreuk doet aan het vermoeden van onschuld van personen, respect en gezag als gevolg van gerechtigheid.

-kleinerende opmerkingen, beelden, lasterlijk, aanstootgevend of schadelijk voor het imago of de reputatie van een merk of een persoon of entiteit in welke wijze dan ook, bevat.

-pornografische of pedofiele kenmerken bezit.

-verkoop, schenking of uitwisseling van goederen gestolen uit misbruik, fraude, misbruik van vertrouwen of enig ander strafbaar feit betreft.

-inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van wie dan ook.

-niet aanzet tot haat, geweld, zelfmoord, racisme, antisemitisme, xenofobie of homofobie.

-excuses voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid bevat.

-discriminerende teksten tegen een persoon of een groep mensen vooral vanwege zijn politieke opvattingen, het behoren tot een etnische groep, religie of vanwege hun seksuele geaardheid, bevat.

-invloed heeft op de veiligheid of integriteit van een staat of gebied.

-aanmoedigt om een strafbaar feit of een daad van terrorisme te plegen.

-enkele vorm van handel uit te oefenen in zijn bijdragen.

-te refereren naar adressen of hyperlinks naar externe sites die in strijd zijn met de wetten en regelgeving die de rechten van anderen schenden of die strijdig zijn met deze BV in zijn bijdragen.


De Gebruiker garandeert de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en stemt ermee in om alle verantwoordelijkheden te dragen voor bijdragen die met behulp van dit wachtwoord zijn geplaatst.


De Gebruiker moet onmiddellijk Kozoom Multimedia op de hoogte brengen van eventuele juridische stappen en klacht over de inhoud van zijn bijdragen.

6.DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS "RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE GEGEVENS"

Sinds haar oprichting in 2001 heeft Kozoom.com is gemeld aan de Commission Nationale Informatique et Libertes (CNIL) (Franse Commissie van de Nationale Informatie Vrijheden). In overeenstemming met de wet "en Vrijheden" n ° 78-17 van 6 januari 1978, kan een gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens uitoefenen.. Hij moet dan wel de moderator inlichten per e-mail via het volgende e-mailadres: contact@kozoom.com of per post naar Kozoom Multimedia op het volgende adres: Kozoom Multimedia Services, Moderator, 9 avenue des Frères Montgolfier 33510 Andernos.


Persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bewaard door Kozoom Multimedia voor interne archieven. Ze kunnen alleen gedeeld worden op verzoek van een rechterlijke of administratieve autoriteit.


7. ROYALTY’s


De gebruiker is zich ervan bewust dat de dialoog ruimtes openbaar zijn en dat de bijdragen ontvangen en/of verzonden via het dialoog-ruimtes kunnen worden gelezen door onbekende gebruikers, zowel voor de auteur s) en/of ontvanger(s).

De gebruiker is zich volledig bewust dat aan de bijdragen gepubliceerd op dialoog ruimtes kan worden verwezen door een zoekmachine, die vervolgens nogmaals, doorzoekbaar zijn voor een gebruiker.

De gebruiker autoriseert Kozoom Multimedia te reproduceren, publiceren en distribueren de bijdragen die hij heeft uitgezonden op dialoog ruimtes onder zijn gebruikersnaam of zijn identiteit op de website, geheel of gedeeltelijk in alle media voor welk doel dan ook,. De eerste auteur zal worden ingelicht via e-mail over elke publicatie van zijn bijdragen aan andere media dan de website kozoom.com.


De gebruiker verklaart alle benodigde authorisatie rechten te behouden voor de reproduktie, publicatie en verspreiding van zijn Kozoom Multimedia bijdragen in elk medium.

Als zodanig, garandeert de gebruiker Kozoom Multimedia, tegen elke claim een beroep te doen op het feit dat anderen in verband kunnen worden gebracht met reproductie, publicatie of verspreiding van zijn bijdragen.


8. Cookies

Bij het identificeren van de gebruiker wordt een cookie sessie tot stand gebracht door Kozoom Multimedia. Deze cookie sessie wordt geactiveerd nadat de gebruiker zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd en loopt af bij het sluiten van de browser. De gebruiker moet dus zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw invoeren bij elke nieuwe opening van de browser, zodra er een bijdrage verzonden wordt op de dialoog ruimtes.